EUCD ennå ikke godkjent

Manipulererer Kultur- og kirkedepartementet høringsinstansene når åndsverksloven nå skal endres? Denne kronikken stod på trykk i Klassekampen den 1. oktober 2004, under overskriften Teknologisk tåkeprat.

Åndsverksloven skal endres, og bakgrunnen for endringen er ifølge kultur- og kirkedepartementet hovedsakelig European Union Copyright Directive (EUCD). Jeg vil argumentere for at arbeidet med lovendringen er et eksempel på hvordan moderniseringsoffensiver kan grunnfestes i lovverk over hodet på dem det angår, i dette tilfellet uavhengige utøvere, utviklere, forbrukere og relevante organisasjoner. Høringsutkastet til lovendringen ble lagt ut vinteren 2003, og høringsfristen var den 25. juni i 2003. Et konkret lovforslag vil mest sannsynlig bli lagt fram for odelstinget i november.

I høringsutkastet unnlot Kultur- og kirkedepartementet å skrive klart at Norge ennå ikke er forpliktet til å implementere EUCD gjennom EØS, siden direktivet ennå ikke er gjort til en del av EØS-avtalen. Proposisjonen hvor Norge er i en stilling til å velge om de vil innlemme EUCD inn i EØS-avtalen, vil mest sannsynlig bli lagt fram for Stortinget før eller i løpet av november d.å. Norge har heller ikke ratifisert de to WIPO-traktatene som det ofte blir henvist til i både EUCD og i høringsutkastet.

Fortsett å lese EUCD ennå ikke godkjent

Venner av Amerika

George Bush og hans medspillere har forsøkt å fremme det synet at de amerikanske verdiene er overlegne, og at disse verdiene er overlegne siden de utgjør kjernen i hva Amerika står for (Harvey 2004:51). Dette har rørt visse nordmenn så til de grader at de sett seg nødt til å opprette organisasjonen Venner av Amerika, hvor de jobber for å fremme disse amerikanske verdiene i det norske samfunnet.
Fortsett å lese Venner av Amerika

Det liberale folkepartiet – et dypdykk i selvmotsigelser

DLFs logo
Et parti som i ny og ne profilerer seg på forskjellige steder på nettet har valgt å kalle seg Det liberale folkeparti. I forhold til visse andre partier, så er DLF meget klar i sin tale om hva de mener om forskjellige ting. De poster jevnlig oppdaterte nyheter på hjemmesiden sin, hvor de kommenterer dagsaktuelle hendelser ut fra sin politiske etikk. I denne artikkelen vil jeg vise og drøfte noen få av selvsmotsigelsene til DLF, og konkludere med at disse folkene ikke utgjør noen fare for demokratiet, selv om deres hovedagenda klart kan kalles antidemokratisk.
Fortsett å lese Det liberale folkepartiet – et dypdykk i selvmotsigelser