Venner av Amerika

George Bush og hans medspillere har forsøkt å fremme det synet at de amerikanske verdiene er overlegne, og at disse verdiene er overlegne siden de utgjør kjernen i hva Amerika står for (Harvey 2004:51). Dette har rørt visse nordmenn så til de grader at de sett seg nødt til å opprette organisasjonen Venner av Amerika, hvor de jobber for å fremme disse amerikanske verdiene i det norske samfunnet.
Fortsett å lese Venner av Amerika

Det liberale folkepartiet – et dypdykk i selvmotsigelser

DLFs logo
Et parti som i ny og ne profilerer seg på forskjellige steder på nettet har valgt å kalle seg Det liberale folkeparti. I forhold til visse andre partier, så er DLF meget klar i sin tale om hva de mener om forskjellige ting. De poster jevnlig oppdaterte nyheter på hjemmesiden sin, hvor de kommenterer dagsaktuelle hendelser ut fra sin politiske etikk. I denne artikkelen vil jeg vise og drøfte noen få av selvsmotsigelsene til DLF, og konkludere med at disse folkene ikke utgjør noen fare for demokratiet, selv om deres hovedagenda klart kan kalles antidemokratisk.
Fortsett å lese Det liberale folkepartiet – et dypdykk i selvmotsigelser

Klimaendringer

Klimaendringer har aldri vært en varm potet i norsk medieverden. Selv i de mer seriøse medier har det aldri vært en debatt, men heller enkeltsaker som har reflektert det ene eller det andre polariserte synet . Det har vært vanlig å enten hevde at det antageligvis vil bli store klimaendringer over store deler av verden med alvorlig sosioøkonomiske konsekvenser, uten at man kan si noe mer detaljer, eller å argumentere med at klimaet alltid har endret seg, og at denne endringen er, og alltid har vært, helt «naturlig».
Fortsett å lese Klimaendringer