Klimaendringer

Klimaendringer har aldri vært en varm potet i norsk medieverden. Selv i de mer seriøse medier har det aldri vært en debatt, men heller enkeltsaker som har reflektert det ene eller det andre polariserte synet . Det har vært vanlig å enten hevde at det antageligvis vil bli store klimaendringer over store deler av verden med alvorlig sosioøkonomiske konsekvenser, uten at man kan si noe mer detaljer, eller å argumentere med at klimaet alltid har endret seg, og at denne endringen er, og alltid har vært, helt «naturlig».
Fortsett å lese Klimaendringer

Del ...
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Jafro & Skadefro Kvartett

Det første bandet jeg var med het Jafro & Skadefro Kvartett. Vi er nok dessverre oppløst for tiden, og det er veldig uvisst om vi vil få gleden av å spille sammen igjen. Bandets karriere var preget av korte og meget hektiske øvingsperioder, siden vi allerede da bodde meget langt fra hverandre.
Fortsett å lese Jafro & Skadefro Kvartett

Del ...
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ripping av Copy Control-CD-er, og andre avspillingssperrete plater

I det siste har det blitt populært blant musikkprodusenter å legge til diverse avspillingsbeskyttelser på CD-er, slik at disse ikke så lett kan rippes til harddisken. Det er likevel ikke forbudt å verken rippe eller gi bort kopier til venner/kjente, så dette er en stor uting for CD-forbrukerne. Men med EAC kan man heldigvis rippe slike CD-er ganske lett likevel. Denne guiden forutsetter at du har fulgt min første guide, CD-Ripping med Exact Audio Copy 0.95 prebeta5, med ogg-plugin (under) til punkt å prikke.
Fortsett å lese Ripping av Copy Control-CD-er, og andre avspillingssperrete plater

Del ...
 •  
 •  
 •  
 •  
 •