Om standardisering av akademiske verktøy

Det går svært lenge mellom hver gang jeg hører akademikere diskuterer det akademiske verktøyet som alle bruker – nemlig PC-en. I løpet av av de fem årene som har gått siden jeg kunne kalle meg sosiolog, har jeg bare hørt to argumenter om det viktigste skriveredskapet vårt.

Det ene argumentet har tilsynelatende gått på standardisering av dokumenter og referanseverktøy. – All dokumentskriving burde vært standardisert til Microsoft Word og Endnote, sa en kollega. Dermed skulle det bli så enkelt å samarbeide om artikler på tvers av ulike miljøer.

Det andre argumentet jeg møter på med jevne mellomrom, er at alle burde få seg en Apple Mac. Dette vil etter sigende gjøre det slutt på absolutt alle dataproblemer.

Uansett hvor kritiske og refleksive akademikere skal være, har jeg altså ikke hørt ett eneste argument som ikke har vært et kjøpsargument, for det ene eller det andre private programvare-selskapet. Og argumentene har egentlig ikke noe med standardisering å gjøre.

En privateid boks

De ulike dokumentene og referanse-formatene fungerer som en boks for det akademiske innholdet. Hvis formatene er basert på lukkede standarder, kan tilgang til boksen kan bare gis av den den som eier nøkkelen – i dette tilfellet de private aktørene Microsoft og i økende grad Apple.

Begge selskapene har en historie for å endre formater etter eget forgodtbefinnende, og det er ikke alltid de nye programmene klarer å åpne gamle formater. Dermed står mesteparten av nåtidens akademiske produksjon i fare for å bli utilgjengelig i framtida, ikke bare for forfatteren selv, men også for eventuelle forskere i framtida.

Det største problemet er likevel at private selskaper gis mulighet til å eneforvalte forutsetningene vi har for å lagre  og dele kunnskap og forskning.  Som min kollega sa – de ulike formatene er opphav til problem for forskere som vil skrive sammen og dele referansedatabase på tvers av ulike plattformer. Og at vi kommer til å ha ulike plattformer i framtida er svært sannsynlig.

På den norske sokkelen i Nordsjøen ville det blitt ramaskrik om den ene leverandøren lagde rør-system som ikke passet sammen med systemene fra andre. Men i akademia er altså dette fullt akseptert.

En kritisk holdning

Jeg etterspør derfor en mer kritisk og refleksiv holdning til verktøyene vi produserer kunnskap med, og boksene vi lagrer kunnskapen i. OpenOffice finnes for både Windows, Apple og Linux, og benytter det åpne formatet ODF. Referanseverktøyet Zotero kan både importere, eksportere og dele databasen, og fungerer sammen med OpenOffice.

Jeg sier ikke at disse verktøyene er ufeilbarlige, men jeg bruker dem selv uten problemer. Hvis man vil samarbeide med andre forskere på tvers av ulike plattformer så er kombinasjonen OpenOffice/Zotero i dag den eneste muligheten som ikke innebærer heftig bruk av copy/paste og nitidig lagring av nye og gamle dokument med og uten referansekoder.

Det aller beste hadde vært om noen hadde gått sammen og lagd en standard som både Microsoft, Apple og EndNote hadde måttet forholde seg til, men jeg tror ikke det er mange nok akademikere som er interesserte  enda.

Økt lesbarhet

Den 4. november hadde jeg et innlegg om blogging på konferansen “Fra forskning til formidling 4.0” i regi av forskning.no. Jeg fikk tilbakemelding på at folk over 50 syntes det var vanskelig å lese hvit tekst på sort bakgrunn – som i det forrige temaet mitt. Jeg har lenge tenkt å finne et bedre tema, så denne tilbakemeldingen ga meg det lille sparket jeg trengte.

Fortsett å lese Økt lesbarhet

NTNU med råd til ansatte om sosiale medier

I morges har jeg for første gang tatt en av “IT-leksjonene” som tilbys NTNU-ansatte, nemlig “Bruk av Facebook og andre internettjenester”. Her står det blant annet:

Vi anbefaler at du på nettjenester ikke omtaler:
* Arbeidsgiver.
* Arbeidsoppgaver og prosjekter.
* Kolleger og andre du jobber sammen med.
* Leverandører og samarbeidspartnere.
* Hvor du er geografisk (jobb, hjemme og så videre).

Spør deg hele tiden om hvordan informasjon kan misbrukes.

Passer disse rådene særlig godt for folk som jobber med formidling og publisering? Kanskje ansatte også bør avstå fra å nevne at NTNU er arbeidsgiver når vi skriver kronikker eller deltar i andre offentlige sammenhenger? Neste gang jeg deltar i en debatt skal jeg for sikkerhets skyld sørge for å stille opp som privatperson.

NTNU låser ansatte til Microsoft

NTNU har, stikk i strid med regjeringens anbefaling, nettopp fått seg et lønns- og rapporteringssystem som krever bruk av Internet Explorer.

PAGAWeb skal brukes for å fylle ut reiseregninger, levere egenmeldinger m.m. Men jeg kan ikke bruke det, fordi jeg kan ikke installere Internet Explorer på min maskin. Hvis jeg prøver å registrere egenmelding blir jeg møtt med:

Your browser is not supported! The following are listed browsers are supported:

* Microsoft Internet Explorer 4.0+, Windows 95/98/NT4/2000
* Microsoft Internet Explorer 5.0+, Windows 95/98/NT4/2000
* Netscape Navigator/Communicator 4.5-4.7, Windows 95/98/NT4/2000
* Microsoft Internet Explorer 4.5+, MacOS 7.6+ with Apple Java Runtime MRJ 2.2+
* HotJava 3.0, All Operating Systems

Fortsett å lese NTNU låser ansatte til Microsoft