Åpent brev til Jens Stoltenberg: Hvorfor skal jeg gidde å gjøre noe for miljøet?

Jeg var helårssyklist i 2007-2008, og det er nå aktuelt å begynne å sykle igjen – med barnehage-datteren min som passasjer det meste av veien. Men ved å sykle til barnehagen, og deretter til jobb, utsetter jeg meg selv og datteren for potensiell fare fra sløve/aggressive bilister, for CO2 og svevestøv – og jeg vil selvsagt bruke lenger tid til og fra jobb enn hvis jeg kjører bil.

Samtidig vil jeg være nødt til å dusje to ganger om dagen. Kommunen og arbeidsplassen har lagt noenlunde til rette slik at jeg kan sykle – det er sykkelsti/fortau nesten hele veien, og vi har dusj og garderobe på jobben. Mitt miljøengasjement gjør at jeg er tilbøyelig til å sykle, i hvert fall fram til snøen kommer og fortauene blir glatte og humpete.

Men Stoltenberg, hva er vitsen i mitt miljøengasjement hvis du uansett insisterer på å ta opp så mye olje som mulig? Det at oljen skal opp, hvor som helst, så fort som mulig, gjør at det kommer på det samme hvor mye jeg eller du kjører bil – oljen som blir tatt opp skal jo brennes opp uansett. Eller tar jeg feil?

Fortsett å lese Åpent brev til Jens Stoltenberg: Hvorfor skal jeg gidde å gjøre noe for miljøet?