“Finanskrise”

Tenk om finanskrisa ikke er en krise, men en nødvendig justering av et globalt penge/låne-marked i ubalanse? “Krisa” fører også med seg noen fordeler: Prisene på private boliger synker. Dette er bra for unge flest (greit, ikke for oss som kjøpte når markedet var mest overpriset). I tillegg vil forbruket senkes, dette er da også bra i et miljø-perspektiv.

Det er rart å se at alle medier i dag, og mange av de jeg kjenner også, ser ut til å mene at det normale er at børsene stiger, at husprisene stiger, at det private forbruket øker. “Oj, vi trodde verdien på boligen vår kom til å stige eksponentielt til evig tid.” Hvis de siste årenes vekst kunne fortsette, måtte Maja ha betalt 5-6 millioner for en liten hybelleilighet når hun en dag skal ut på boligmarkedet. “Oj, men krisa er jo nå i 2008”.

Vi får håpe den abnorme prisøkningen på boliger nå kan stogges litt, og at det blir opprettet en gjeldsslette-ordning for alle de som kjøpte en overpriset bolig i årene 2002-2007. Pengene til en sånn ordning kunne vært tatt fra de som har hentet ut profitt fra de siste års overprisete boligsalg, f.eks meglerhusene, bank-aksjonærene, og leder-bonusene i semi-offentlige selskap.