Twitter, demokratisering og portvoktere

Det er morsomt å se akademikere få ting om Twitter på trykk før de har skjønt hvordan teknologien virker. Vi har fått flere gode eksempler etter hvert, f.eks. denne kommentaren i BT av førsteamanuensis Lars Nyre. Nyre har innsett at den første kommentaren hans var litt for enkel, og har derfor bedt twitterbrukere om hjelp til å skrive en bedre. I dag la Knut Olav Åmås seg villig ut til hogg, noen timer senere ble han parodiert av Hjorthen, en av Norges mest leste bloggere.

Nyre og Åmås: Twitter er demokratiserende i forhold til andre medier. Grunnen er helt konkret: Alle som ønsker det kan publisere sitt budskap med den #hashtaggen de ønsker. Hvis man vil uttrykke noe i forbindelse med høstens valgkamp, slenger man på hashtaggen #valg09. Dette er en garanti for at budskapet blir lest og vurdert av flere som er interessert i det samme. Er det et godt og interessant budskap, vil det raskt spre seg videre. Ingen andre medier, verken tradisjonelle eller “nye” digitale medier har hatt denne direkte muligheten.

Fortsett å lese Twitter, demokratisering og portvoktere

Et par ting media ikke nevnte ang. rektorvalget UIB 2009

Rektorvalget UiB 2009 har fått stor oppmerksomhet i media. BT har kjørt saker på retorikken til kandidatene. Det at kandidatene har egne sider på Facebook har også fått oppmerksomhet.

Et par viktige ting jeg ikke har sett nevnt, er det faktum at instituttene faktisk rådet sine studenter å stemme på en konkret kandidat. Instituttene ved matnat-fakultetet oppfordret til å stemme på Reed, muligens skjedde dette ved instituttene ved medisinsk-odontologisk og juss-fakultene også, mens HF/SV-instituttene oppfordret til å stemme på Grønmo. Personlig synes jeg det demokratiske ved et valg forsvinner når instituttene går ut med formaninger om hvem studentene skal stemme på.

En annen ting er at det ble avholdt elektronisk valg, og det ble faktisk lagret informasjon om hva stemmegiverne stemte. Så mye for konseptet med hemmelige valg. Det finnes måter å avholde elektroniske valg på uten å lagre stemmene, men UiB har altså valgt et system der denne informasjonen lagres.

Hvorfor? Kanskje fordi instituttene ønsker å kontrollere hvilke av studentene som ikke fulgte rådene? Uansett lover det ikke godt, hvis det er slike valgløsninger store offentlige institusjoner velger seg for framtiden.

DRM og demokrati utgitt i Complex-serien

DRM og demokrati

Da har DRM og demokrati blitt utgitt i skriftserien Complex 6/05 ved institutt for rettsinformatikk ved UiO. Dette er en lett bearbeidet versjon av hovedoppgaven min. Utgivelsen har ISBN 82-7226-091-3, og man kan sjekke bibliotekbeholdninger i Bibsys ASK.

Ellers har jeg noen kopier av denne som jeg har tenkt å dele ut, så hvis noen mener de burde hatt et eksemplar selv, ikke nøl med å si fra. Oppgaven er også publisert digitalt, men den digitale versjonen har annen paginering og litt flere skrivefeil.

DRM og demokrati

Jeg leverte hovedoppgaven min DRM og demokrati: Argumentasjoner, rettferdiggjøringer og strategier bak
endringen av åndsverksloven 2003-2005
til sosiologisk institutt i Bergen den 30. november. Stortingets godkjenning av EUCD og godkjenningen av selve lovendringen er utsatt til desember 2004 / januar 2005, i følge avdelingsdirektør i Kultur- og kirkedepartementet Bengt Hermansen. Loven vil antagelig tre i kraft fra det øyeblikket den blir godkjent.

Last ned DRM og demokrati: PDF-versjon

Oppdatering 8. desember:
Hovedfagsommisjonen skal høre meg den 11. januar 2004. Ekstern sensor er Hendrik Storstein Spilker. Ellers består kommisjonen av Rune Sakslind (veileder) og Olav Korsnes (intern sensor).

Oppdatering 18. januar 2005:
Da var muntlig unnagjort, og sensuren har falt :-) Oppgaven er nå publisert på http://www.ub.uib.no/elpub/2005/h/710001/. Dette skal være en såkalt “persistent url” som for evig tid skal peke til denne oppgaven. Utgaven er en bearbeidet versjon, med færre skrivefeil og fiksing av et par feilreferanser.