DRM og demokrati utgitt i Complex-serien

DRM og demokrati

Da har DRM og demokrati blitt utgitt i skriftserien Complex 6/05 ved institutt for rettsinformatikk ved UiO. Dette er en lett bearbeidet versjon av hovedoppgaven min. Utgivelsen har ISBN 82-7226-091-3, og man kan sjekke bibliotekbeholdninger i Bibsys ASK.

Ellers har jeg noen kopier av denne som jeg har tenkt å dele ut, så hvis noen mener de burde hatt et eksemplar selv, ikke nøl med å si fra. Oppgaven er også publisert digitalt, men den digitale versjonen har annen paginering og litt flere skrivefeil.

Strategier: Ordvalg og bredde

I en diskusjon på EFN-listen etter artikkelen I fokus: DRM ble begrepet disiplineringsstrategi kritisert. Hva betyr begrepene man benytter i debatter for oss, og hva betyr de for de vi søker å nå?

I dette blogg-innlegget vil jeg fremme to argumenter. For det første at disiplineringsstrategi er et mer presist ordvalg enn kontrollstrategi for å beskrive mange av rettighetshavernes strategier i kampen om DRM og demokrati. Og for det andre at det uansett ikke er nyansene mellom disse begrepene som er det viktigste, det viktigste at man som EFN-er ikke ekskluderer potensielle medlemmer for å ri sine vante kjepphester.

Fortsett å lese Strategier: Ordvalg og bredde

I fokus: DRM

Publisert på hardware.no (kommentarer).

Denne artikkelen er en populærvitenskapelig framstilling fra noe av innholdet fra hovedoppgaven min. Samlet argumenterer den i mot skremmesynet som mange andre nettaviser opererer med i forhold DRM-relaterte nyheter, og foreslår heller at Kultur- og kirkedepartementets lovendring kan stå ovenfor et stort problem – virkeligheten.

Verdt å merke seg er kanskje at det oppsto en liten disputt mellom meg og redaktøren for hw.no pga. avsnittslengden. Mens avsnittlengden opprinnelig gjorde at hver side besto av 2-3 avsnitt, ble antallet avsnitt etter Håvards redigering forøkt med det tre- eller firedobbelte. Dette på grunn av visse publiseringsregler som er tilpasset et publikum som leser på skjerm, hvor det heter seg at et avsnitt ikke skal være lenger enn 3-4 linjer for lettlesthetens skyld. Men vanligvis skriver jeg setninger som varer over 3-4 linjer, og jeg opplevde det som artikkelen ble veldig fragmentert når mange avsnitt besto av enkeltsetninger.

Med visshet om at mange av mine venner fra universitetet vil komme til å håne meg for de latterlige korte avsnittene, gikk jeg likevel med på å beholde de fleste av dem. Dette pga. Håvards forsikringer om at det er til det beste for publikummet på hw.no. Men jeg krevde samtidig at alle avsnitt som besto av en setning måtte inkluderes i avsnittet over eller under. Og slik ble det vel, med unntak av et par-tre setninger/avsnitt. :-)