DRM og demokrati

Jeg leverte hovedoppgaven min DRM og demokrati: Argumentasjoner, rettferdiggjøringer og strategier bak
endringen av åndsverksloven 2003-2005
til sosiologisk institutt i Bergen den 30. november. Stortingets godkjenning av EUCD og godkjenningen av selve lovendringen er utsatt til desember 2004 / januar 2005, i følge avdelingsdirektør i Kultur- og kirkedepartementet Bengt Hermansen. Loven vil antagelig tre i kraft fra det øyeblikket den blir godkjent.

Last ned DRM og demokrati: PDF-versjon

Oppdatering 8. desember:
Hovedfagsommisjonen skal høre meg den 11. januar 2004. Ekstern sensor er Hendrik Storstein Spilker. Ellers består kommisjonen av Rune Sakslind (veileder) og Olav Korsnes (intern sensor).

Oppdatering 18. januar 2005:
Da var muntlig unnagjort, og sensuren har falt :-) Oppgaven er nå publisert på http://www.ub.uib.no/elpub/2005/h/710001/. Dette skal være en såkalt “persistent url” som for evig tid skal peke til denne oppgaven. Utgaven er en bearbeidet versjon, med færre skrivefeil og fiksing av et par feilreferanser.

NRK-rot om endringen av åndsverksloven

Det høres jo i utgangspunktet veldig bra ut (http://www.nrk.no/musikk/4149551.html):

Det blir fritt fram å kopiere dine egne cder. Gjennom statsbudsjettet foreslår regjeringen å sikre den private kopiretten, og bevilger 32,5 millioner kroner til rettighetshaverne.

Ved nærmere ettersyn kommer det fram at journalisten har blandet inn endringen åndsverksloven (åvl.) uten at han egentlig har grunnlag for å uttale seg om den. I høringsutkastet til den nye loven har det aldri vært tvil om at det fortsatt skulle være lov å foreta private kopier. Det var heller aldri tvil om at det skulle bli et kopieringsvederlag fra samfunnet til rettighetshavere, men derimot var det spørsmål om hvilken type kopieringsvederlag man skulle velge. Enten et privat, som Kopinor, hvor en avgift ble innkrevd ved salg av lagringsmedier, eller et over statsbudsjettet. Det kan nå se ut som KKD har valgt det siste, og det mener nok IT-bransjen og mange forbrukere er veldig bra.

Det avgjørende spørsmålet er imidlertid om musikkbransjen får støtte for kravet sitt, om at DRM-sperrene mange fonogram nå selges med skal beskyttes av åndsverksloven som en del av åndsverket. I så fall vil det komme på det samme om det er lov å kopiere musikk privat, da det uansett vil bli ulovlig å bryte kopi- og avspillingssperrene for å foreta kopien.

EUCD ennå ikke godkjent

Manipulererer Kultur- og kirkedepartementet høringsinstansene når åndsverksloven nå skal endres? Denne kronikken stod på trykk i Klassekampen den 1. oktober 2004, under overskriften Teknologisk tåkeprat.

Åndsverksloven skal endres, og bakgrunnen for endringen er ifølge kultur- og kirkedepartementet hovedsakelig European Union Copyright Directive (EUCD). Jeg vil argumentere for at arbeidet med lovendringen er et eksempel på hvordan moderniseringsoffensiver kan grunnfestes i lovverk over hodet på dem det angår, i dette tilfellet uavhengige utøvere, utviklere, forbrukere og relevante organisasjoner. Høringsutkastet til lovendringen ble lagt ut vinteren 2003, og høringsfristen var den 25. juni i 2003. Et konkret lovforslag vil mest sannsynlig bli lagt fram for odelstinget i november.

I høringsutkastet unnlot Kultur- og kirkedepartementet å skrive klart at Norge ennå ikke er forpliktet til å implementere EUCD gjennom EØS, siden direktivet ennå ikke er gjort til en del av EØS-avtalen. Proposisjonen hvor Norge er i en stilling til å velge om de vil innlemme EUCD inn i EØS-avtalen, vil mest sannsynlig bli lagt fram for Stortinget før eller i løpet av november d.å. Norge har heller ikke ratifisert de to WIPO-traktatene som det ofte blir henvist til i både EUCD og i høringsutkastet.

Fortsett å lese EUCD ennå ikke godkjent