Strategier: Ordvalg og bredde

I en diskusjon på EFN-listen etter artikkelen I fokus: DRM ble begrepet disiplineringsstrategi kritisert. Hva betyr begrepene man benytter i debatter for oss, og hva betyr de for de vi søker å nå?

I dette blogg-innlegget vil jeg fremme to argumenter. For det første at disiplineringsstrategi er et mer presist ordvalg enn kontrollstrategi for å beskrive mange av rettighetshavernes strategier i kampen om DRM og demokrati. Og for det andre at det uansett ikke er nyansene mellom disse begrepene som er det viktigste, det viktigste at man som EFN-er ikke ekskluderer potensielle medlemmer for å ri sine vante kjepphester.

Fortsett å lese Strategier: Ordvalg og bredde