Misforstått lovgivning

I dag er det åpen høring om ny åndsverkslov. Mye tyder på at forslaget vil gå igjennom uendret i Stortinget. Denne kronikken stod publisert i dagens papirutgave av Klassekampen.

Det er likevel verdt å merke seg at ingen fremhever loven som et godt verktøy for å håndtere de problemstillinger den skal håndtere, nemlig de opphavsrettslige utfordringene som digital teknologi bringer med seg. Mange artister har uttalt seg negativt, mindre plateselskap har lite til overs for loven, uavhengige platebutikker er ikke positive og den jevne forbruker forstår ikke vitsen. Hvorfor blir da loven vedtatt likevel?

Fortsett å lese Misforstått lovgivning

‘Mp3-loven’: Om forskertid vs. journalisttid

Det tok tabloidmediene noen få timer å prosessere, forvrenge og publisere informasjonen fra emnet jeg har jobbet med de to siste årene. Mens tabloidjournalistene skrev sine første reportasjer om det som skulle bli kjent som mp3-loven, ventet jeg tålmodig på et svar fra Gisle Hannemyr om hans tolkning av loven.

Først når jeg fikk dette svaret begynte jeg å skrive på en liten notis for hw.no, som i seg selv bare ble en liten oversikt over hva kritikere i hadde sagt i de største mediene. Før den kunne bli publisert lørdag formiddag hadde Magnus Blaker fått publisert sin kommentar til loven, og dermed gikk min notis ut.

Fortsett å lese ‘Mp3-loven’: Om forskertid vs. journalisttid

DRM og demokrati

Jeg leverte hovedoppgaven min DRM og demokrati: Argumentasjoner, rettferdiggjøringer og strategier bak
endringen av åndsverksloven 2003-2005
til sosiologisk institutt i Bergen den 30. november. Stortingets godkjenning av EUCD og godkjenningen av selve lovendringen er utsatt til desember 2004 / januar 2005, i følge avdelingsdirektør i Kultur- og kirkedepartementet Bengt Hermansen. Loven vil antagelig tre i kraft fra det øyeblikket den blir godkjent.

Last ned DRM og demokrati: PDF-versjon

Oppdatering 8. desember:
Hovedfagsommisjonen skal høre meg den 11. januar 2004. Ekstern sensor er Hendrik Storstein Spilker. Ellers består kommisjonen av Rune Sakslind (veileder) og Olav Korsnes (intern sensor).

Oppdatering 18. januar 2005:
Da var muntlig unnagjort, og sensuren har falt :-) Oppgaven er nå publisert på http://www.ub.uib.no/elpub/2005/h/710001/. Dette skal være en såkalt “persistent url” som for evig tid skal peke til denne oppgaven. Utgaven er en bearbeidet versjon, med færre skrivefeil og fiksing av et par feilreferanser.

EUCD ennå ikke godkjent

Manipulererer Kultur- og kirkedepartementet høringsinstansene når åndsverksloven nå skal endres? Denne kronikken stod på trykk i Klassekampen den 1. oktober 2004, under overskriften Teknologisk tåkeprat.

Åndsverksloven skal endres, og bakgrunnen for endringen er ifølge kultur- og kirkedepartementet hovedsakelig European Union Copyright Directive (EUCD). Jeg vil argumentere for at arbeidet med lovendringen er et eksempel på hvordan moderniseringsoffensiver kan grunnfestes i lovverk over hodet på dem det angår, i dette tilfellet uavhengige utøvere, utviklere, forbrukere og relevante organisasjoner. Høringsutkastet til lovendringen ble lagt ut vinteren 2003, og høringsfristen var den 25. juni i 2003. Et konkret lovforslag vil mest sannsynlig bli lagt fram for odelstinget i november.

I høringsutkastet unnlot Kultur- og kirkedepartementet å skrive klart at Norge ennå ikke er forpliktet til å implementere EUCD gjennom EØS, siden direktivet ennå ikke er gjort til en del av EØS-avtalen. Proposisjonen hvor Norge er i en stilling til å velge om de vil innlemme EUCD inn i EØS-avtalen, vil mest sannsynlig bli lagt fram for Stortinget før eller i løpet av november d.å. Norge har heller ikke ratifisert de to WIPO-traktatene som det ofte blir henvist til i både EUCD og i høringsutkastet.

Fortsett å lese EUCD ennå ikke godkjent