Hjernevask – de viktige spørsmålene som ble utelatt

Det Eia ikke klarer å få fram, er hvorfor de biologiske forskjellene i hjernen hos menn og kvinner skulle være viktige for debatten om kjønn i dag. Sosialkonstruktivistiske forskere (som Egeland og Lorentzen) er opptatt av de sosialt skapte forskjellene mellom kjønnene. Egeland og Lorentzens beste poeng er at de sosiale kjønnsstrukturene i samfunnet er foranderlige. F.eks. var alle leger menn på 1800-tallet, mens i dag er over 50 % av turnuskandidatene kvinner. Hvorfor har dette endret seg i noen profesjoner, men ikke i andre?

I dag har vi svært store forskjeller på framstillingen av menn og kvinner i media. På NRK ble de mannlige medaljevinnerne fra Vancouver fremstilt som tøffinger, mens kvinnene ble fremstilt med følelser og helst tårer. Hvorfor fremstiller NRK kjønnene ulikt? Og hvorfor kan ikke en kvinne kommentere langrennsøvelsene i OL, har dette kanskje biologiske årsaker? 100 % av journalistene som skriver VG-sports-bilaget er menn, og 95 % av alle sakene der handler om menn. Er da riktig å si at sport er 95 % maskulint – og kvinnelige OL-helter som Bjørgen kanskje egentlig er 95 % mannlige – biologisk altså?

I et førti minutters program om kjønn i samfunnet makter ikke Eia å spørre det essensielle: Hvorfor er det sånn at tekniske fag (ingeniør) tjener dobbelt så mye årlig i forhold til omsorgsyrker (sykepleiere). Jeg legger til: Hvorfor er det sånn at det mannlige blir høyere verdsatt enn det kvinnelige på generelt grunnlag i samfunnet – og hvorfor er det sånn at forskere som prøver å problematisere dette skal fremstilles som idioter på NRK?

Litt om Eias hjernevask

Jeg har tidligere blogget om Hjernevask, og i dag har jeg sett første episode. Syntes det var artig og interessant om kjønnslikheter og kjønnsforskjeller, men har ingen forståelse for den meningsløse utdritingen av norske forskere oppi det hele. Først har Eia sittet og giret opp de norske forskerne, for så å ta ut enkelte uheldige uttalelser.

Etterpå snakker Eia, etter hva vi som seere kan bedømme, saklig med folk fra medisin og psykologi – tonen er en helt annen – og setter disse forskerne opp mot førstnevnte. Hele første episode av Hjernevask kan analyseres som en makt-tripp, hvor NRK som representant for det “folkelige” vinner 1-0 over to (for de fleste) ukjente norske forskere, gjennom tendensiøse intervjuer og redigeringsarbeidet etterpå.

Hva er vitsen tenker jeg – dette kunne vært bra forskningsformidling. Det mest interessante med Hjernevask er at det antyder makten Eia/NRK har i forhold til norsk forskning. Og dette var bare episode 1.