Regjeringen hjelper bankene, men ikke Terra-kommunene

I dagens Klassekampen er det en artikkel om hvordan regjeringen forskjellsbehandler Terra-kommunene og bankene. Mens bankene får låne statssertifikater uten krav til gjenytelse (f.eks. krav om tak på bonusutbetalinger til ledere eller aksjeutbytte), får Terra-kommunene ingen hjelp. Grunnen til det økonomiske uføret for både Terra-kommunene og bankene er lånefinansierte investeringer som har slått feil i et usikkert verdensmarked.

Det virke som om regjeringen mener at bankene er viktigere for framtiden enn hva kommunene er? Hva kommer bankene til å gjøre annerledes når de får ordnet opp i likviditeten sin igjen?

Klassekampen med stengt forum

Klassekampen har, i motsetning til de fleste andre norske aviser, ikke vært kjent for å satse spesielt mye på WWW. Daglig publiserer Klassekampen.no bare et lite utvalg av sakene fra papirutgaven, og PDF-utgaven av avisa kan KJØPES i tillegg – hvis man har et fullt abonnement fra før.

Sist lørdag fikk Klassekampen seg endelig et offisielt debattforum. Forumet er stengt for ikke-abonnenter, man kan ikke en gang se hva som diskuteres hvis man ikke abonnerer. Klassekampen slår med det nye initiativet et slag for lukkede debatter og hemmelige diskusjoner, helt i tråd med det bildet de konservative/egoliberale prøver å tegne av sosialister. God reklame for avisen er det heller ikke.