Piratebay.org-opplasting løst i konfliktrådet

Advokatfirmaet Simonsen har så langt i år levert 182 anmeldelser av fildelere i år. Ingen av sakene har resultert i tiltale, men en av sakene er nå løst i konfliktrådet. Den 15-årige opplasteren fikk ikke noe erstatningskrav mot seg. Dette er, så vidt jeg har oversikt over, den første norske bittorrent-opplastingen som har kommet så langt som til konfliktrådet.

Oppdatering: Det ser ut som om det også var en Bittorrent-sak i fjor.

Venner av Amerika

George Bush og hans medspillere har forsøkt å fremme det synet at de amerikanske verdiene er overlegne, og at disse verdiene er overlegne siden de utgjør kjernen i hva Amerika står for (Harvey 2004:51). Dette har rørt visse nordmenn så til de grader at de sett seg nødt til å opprette organisasjonen Venner av Amerika, hvor de jobber for å fremme disse amerikanske verdiene i det norske samfunnet.
Fortsett å lese Venner av Amerika