Sira Myhre tar for lett på statistiske bevis

Temperaturen har økt fra 1880-tallet og fram til i dagSira Myhre sier en del interessant om “miljøbevegelsens” strategier i denne artikkelen. Samtidig kommer det fram at han har misforstått alvoret. Sira Myhre skriver:

Men om man bruker en varm vinter som bevis for at mennesket er i ferd med å endre klimaet rundt seg, slik mange har gjort, eller latt mediene gjøre, blir en kald vinter bevis på det motsatte.

Men den globale oppvarmingen er et ubestridelig faktum. Jordas middeltemperatur har steget jevnt de siste 30 årene[1]. 97 % av klimaforskerne som publiserer aktivt i dag, er enige om at endringen er menneskeskapt [2]. Sira Myhre og Dagbladet ødelegger en ellers interessant artikkelserie når de selv ikke tar statistikken på alvor.

Klimaendringer

Klimaendringer har aldri vært en varm potet i norsk medieverden. Selv i de mer seriøse medier har det aldri vært en debatt, men heller enkeltsaker som har reflektert det ene eller det andre polariserte synet . Det har vært vanlig å enten hevde at det antageligvis vil bli store klimaendringer over store deler av verden med alvorlig sosioøkonomiske konsekvenser, uten at man kan si noe mer detaljer, eller å argumentere med at klimaet alltid har endret seg, og at denne endringen er, og alltid har vært, helt “naturlig”.
Fortsett å lese Klimaendringer