Om offentliggjøring av bilder av overgrepsmistenkte

Interpol offentligjør med jevne mellomrom bilder av voksne folk som befinner seg på “barneporno-bilder”. Formålet er selvsagt godt, nemlig å hindre ytterligere overgrep gjennom å finne en potensiell overgriper. Bildene blir distribuert til mediene, som gladelig publiserer bildene med dertilhørende skandaleoverskrift.

Jeg tror nok at metoden med offentliggjøring av mistenkte er effektiv, og det er selvsagt flott at overgripere blir tatt. Men hva er terskelen for at Interpol skal offentliggjøre bilder? Digitale bilder er enkle å manipulere, og for kyndige er det ikke noe problem å manipulere inn andre ansikter i bildene. Muligheten for et internasjonalt justismord er dermed relativt stor.

Muligens ville det vært lettere å ev. renvaske seg etter frikjennelse hvis ikke skandalefaktoren var så stor til å begynne med. En løsning her ville vært at mediene ikke fikk forfatte overskrift/artikkeltekst selv, men at internasjonale etterlysninger med bilde ble skrevet fullt og helt av Interpol. Slike etterlysninger kunne videre vært forbeholdt avis-seksjon med offentlig informasjon. Videre måtte antakelig etterlysningsbilder bli unntatt sitatretten i vestlig opphavsrettslovgivning.