DRM og demokrati utgitt i Complex-serien

DRM og demokrati

Da har DRM og demokrati blitt utgitt i skriftserien Complex 6/05 ved institutt for rettsinformatikk ved UiO. Dette er en lett bearbeidet versjon av hovedoppgaven min. Utgivelsen har ISBN 82-7226-091-3, og man kan sjekke bibliotekbeholdninger i Bibsys ASK.

Ellers har jeg noen kopier av denne som jeg har tenkt å dele ut, så hvis noen mener de burde hatt et eksemplar selv, ikke nøl med å si fra. Oppgaven er også publisert digitalt, men den digitale versjonen har annen paginering og litt flere skrivefeil.