Lenkesamling: Debatt om legalisering av fildeling

Jeg og Sondre Båtstrand, stortingskandidat fra Miljøpartiet De Grønne, har hatt en god gammeldags avisdebatt om legalisering av fildeling i Bergens Tidende de siste ukene. Her er hele debatten samlet:

Jeg er fornøyd med at BT-debatt som lot oss komme raskt til orde med tilsvar, og mindre fornøyd med at BT ikke har lagt ut verken kronikken eller innleggene på nett.

Musikk nok til alle

Faksimile BT 7.6.2009.
Faksimile BT 7.6.2009.

Miljøpartiet De Grønnes stortingsrepresentant Sondre Båtstrand svartemin kronikk i BT den 4. juni. Dessverre legger ikke BT debatten vår ut på nettet, men her mitt svar til Båtstrand.

Ingress: Jeg håper legaliseringsdebatten etter hvert kan handle om hvordan vi tar vare på det musikkmangfoldet vi har fått, heller enn hvordan vi raskest mulig kan opprette subsidier for en monopolisert bransje.

Sondre Båtstrand fra miljøpartiet De Grønne hevder i en kommentar at overvåkningsslovverket blir innført nå, og at vi dermed ikke har tid til å vente med å legalisere og kompensere fildeling. Poenget i min kronikk (BT 25. mai) var at musikkproduksjonen ikke er truet. Likeledes vil jeg her understreke at konseptet med ulovlig fildeling heller ikke er truet.

Fortsett å lese Musikk nok til alle

Skaara, ikke forny konsesjonen til Simonsen!

Siden 2006 har advokatfirmaet Simonsen hatt en midlertidig konsesjon til å drive overvåkning og lagring av IP-adresser i fildelingsnettverk. Formålet har vært å samle og lagre bevis mot IP-adresser som driver med ulovlig fildeling, for å eventuelt bruke disse i straffesaker eller private søksmål ved senere anledninger.

Nå skal konsesjonen fornyes igjen, og i den forbindelse er det et intervju med Datatilsynets Ove Skaara som sier følgende.

– Som konsesjonshaver har Simonsen opptrådt veldig ryddig. Hvilken konklusjon vi kommer til å lande på i forhold til en eventuell fornyet konsesjon har jeg ikke grunnlag for å si noe om, sier Skåra.

Jeg er ikke enig. I februar 2008 sendte advokatfirmaet ut krav til nett-tilbyderne om å få identiteten bak IP-en til flere nettdistributører (se også dette innlegget). Ideen var å skremme fram tilståelser ved å sende følgende brev til kunder de hadde IP-ene til. Vanlige nettbrukere har ingen måter for å finne ut om de allerede befinner seg i Simonsens register, eller hva som eventuelt er lagret der.

I Stavanger ble domsavsigelsen hemmeligholdt på advokatfirmaet Simonsen forespørsel. Som nettbruker ønsker jeg at nettet skal forbli åpent, uten skremselspropaganda, og at det skal finnes klare grenser for hvem som skal få drive straffeforfølging.  Advokatfirmaet Simonsen har ikke opptrådd ryddig, og jeg sier derfor:

Skaara, ikke forny konsesjonen til Simonsen!

Oppdatering 24. juni: Viser seg at Skaara valgte å ikke fornye konsesjonen, men mens anken blir behandlet kan overvåkningen fortsette.

Musikkproduksjonen er ikke truet

BT-kronikk 25. mai 2009: Musikkproduksjonen er ikke truet

Denne kronikken (omarbeidet fra Vent med legalisering) sto på trykk i BT mandag 25. mai 2009. Siden BT ikke klarer å legge ut digital versjon republiserer jeg kronikken her. Det synet jeg presenterer i kronikken har fått særdeles lite respons fra legaliseringstilhengerne – men debatten er fremdeles åpen.

Ingress: Den ulovlige fildelingen har så langt motivert for økt kvalitet og bredde. Norsk musikkproduksjon har aldri vært større. Denne gode tendensen kan bli forstyrret ved subsidiering av bransjen.

På tross av at vi nå begynner få på plass lovlige distribusjonsløsninger for musikk, stemmer 82 % av deltakerne i en VG-undersøkelse for at dommen mot The Pirate Bay er feil.

Selv om VG-undersøkelsen på ingen måte er representativ, sender den signaler om at lovverket ikke er tilpasset den digitale virkeligheten i dag. Ungdommen vil ikke bruke penger på å kjøpe musikk, men investerer gjerne i digitale musikkavspillere, datautstyr og mobiltelefoner som brukes til å spille av musikken. Betalingsviljen er der altså, men kommer ikke kulturprodusentene til gode.

Partiene Rødt, SV, Venstre og De grønne ønsker å løse problemet med den ulovlige fildelingen ved å avgiftsbelegge og legalisere fildelingen. Legalisering er dermed blitt en av de store valgkampsakene før stortingsvalget. Løsningen er litt forskjellig fra parti til parti, men har til felles at den søker å kanalisere penger fra teknologileverandørene tilbake musikkbransjen ved hjelp av en avgift.

Fortsett å lese Musikkproduksjonen er ikke truet