Fildeling og det nye musikkmangfoldet

Del 3/3 ble publisert i dag på Tek.no/Hardware.no.

Her er utskriftsvennlige versjoner:

Del 1 – Omsetningen faller
Del 2 – Å forstå fildeling
Del 3 – Mindre omsetning, større mangfold

Innholdet er basert på et paper levert til medieforsker-seminaret på Lillehammer, november 2008.

Misforstått lovgivning

I dag er det åpen høring om ny åndsverkslov. Mye tyder på at forslaget vil gå igjennom uendret i Stortinget. Denne kronikken stod publisert i dagens papirutgave av Klassekampen.

Det er likevel verdt å merke seg at ingen fremhever loven som et godt verktøy for å håndtere de problemstillinger den skal håndtere, nemlig de opphavsrettslige utfordringene som digital teknologi bringer med seg. Mange artister har uttalt seg negativt, mindre plateselskap har lite til overs for loven, uavhengige platebutikker er ikke positive og den jevne forbruker forstår ikke vitsen. Hvorfor blir da loven vedtatt likevel?

Fortsett å lese Misforstått lovgivning

I fokus: DRM

Publisert på hardware.no (kommentarer).

Denne artikkelen er en populærvitenskapelig framstilling fra noe av innholdet fra hovedoppgaven min. Samlet argumenterer den i mot skremmesynet som mange andre nettaviser opererer med i forhold DRM-relaterte nyheter, og foreslår heller at Kultur- og kirkedepartementets lovendring kan stå ovenfor et stort problem – virkeligheten.

Verdt å merke seg er kanskje at det oppsto en liten disputt mellom meg og redaktøren for hw.no pga. avsnittslengden. Mens avsnittlengden opprinnelig gjorde at hver side besto av 2-3 avsnitt, ble antallet avsnitt etter Håvards redigering forøkt med det tre- eller firedobbelte. Dette på grunn av visse publiseringsregler som er tilpasset et publikum som leser på skjerm, hvor det heter seg at et avsnitt ikke skal være lenger enn 3-4 linjer for lettlesthetens skyld. Men vanligvis skriver jeg setninger som varer over 3-4 linjer, og jeg opplevde det som artikkelen ble veldig fragmentert når mange avsnitt besto av enkeltsetninger.

Med visshet om at mange av mine venner fra universitetet vil komme til å håne meg for de latterlige korte avsnittene, gikk jeg likevel med på å beholde de fleste av dem. Dette pga. Håvards forsikringer om at det er til det beste for publikummet på hw.no. Men jeg krevde samtidig at alle avsnitt som besto av en setning måtte inkluderes i avsnittet over eller under. Og slik ble det vel, med unntak av et par-tre setninger/avsnitt. :-)