Et par ting media ikke nevnte ang. rektorvalget UIB 2009

Rektorvalget UiB 2009 har fått stor oppmerksomhet i media. BT har kjørt saker på retorikken til kandidatene. Det at kandidatene har egne sider på Facebook har også fått oppmerksomhet.

Et par viktige ting jeg ikke har sett nevnt, er det faktum at instituttene faktisk rådet sine studenter å stemme på en konkret kandidat. Instituttene ved matnat-fakultetet oppfordret til å stemme på Reed, muligens skjedde dette ved instituttene ved medisinsk-odontologisk og juss-fakultene også, mens HF/SV-instituttene oppfordret til å stemme på Grønmo. Personlig synes jeg det demokratiske ved et valg forsvinner når instituttene går ut med formaninger om hvem studentene skal stemme på.

En annen ting er at det ble avholdt elektronisk valg, og det ble faktisk lagret informasjon om hva stemmegiverne stemte. Så mye for konseptet med hemmelige valg. Det finnes måter å avholde elektroniske valg på uten å lagre stemmene, men UiB har altså valgt et system der denne informasjonen lagres.

Hvorfor? Kanskje fordi instituttene ønsker å kontrollere hvilke av studentene som ikke fulgte rådene? Uansett lover det ikke godt, hvis det er slike valgløsninger store offentlige institusjoner velger seg for framtiden.

Det begrensede valget

I barnehagen til Maja har de en filosofi på at barna skal få velge selv, også de helt små. På tross av at jeg selv synes at det ofte kan være irriterende å få for mange valg som krever refleksjon, synes jeg dette er fint. De små får begrensede valg, og de har tross alt et ganske stort potensiale for refleksjon. For eksempel når de helt små barna skal velge pålegg, får de to valgmuligheter pr. skive, f.eks. ost eller skinke. Det fungerer bra, og selvsagt gjør vi det samme hjemme.

Det er ganske interessant å se at Maja velger forskjellig fra gang til gang, og favorittene hennes skifter ettersom vi roterer utvalget. I det siste har Maja imidlertid begynt å velge det hun ønsker direkte fra påleggsbrettet, uten at vi spør. Og jeg begynner å tenke at vi kanskje har et ganske begrenset påleggsutvalg selv. Vi har jo totalt sett bare 6-8 pålegg å velge mellom til enhver tid, og dette er gjerne de typiske, norske påleggene. Kanskje vi må få inn flere pålegg inn i vår egen påleggsrotasjon. Tar gjerne imot tips.