Det begrensede valget

I barnehagen til Maja har de en filosofi på at barna skal få velge selv, også de helt små. På tross av at jeg selv synes at det ofte kan være irriterende å få for mange valg som krever refleksjon, synes jeg dette er fint. De små får begrensede valg, og de har tross alt et ganske stort potensiale for refleksjon. For eksempel når de helt små barna skal velge pålegg, får de to valgmuligheter pr. skive, f.eks. ost eller skinke. Det fungerer bra, og selvsagt gjør vi det samme hjemme.

Det er ganske interessant å se at Maja velger forskjellig fra gang til gang, og favorittene hennes skifter ettersom vi roterer utvalget. I det siste har Maja imidlertid begynt å velge det hun ønsker direkte fra påleggsbrettet, uten at vi spør. Og jeg begynner å tenke at vi kanskje har et ganske begrenset påleggsutvalg selv. Vi har jo totalt sett bare 6-8 pålegg å velge mellom til enhver tid, og dette er gjerne de typiske, norske påleggene. Kanskje vi må få inn flere pålegg inn i vår egen påleggsrotasjon. Tar gjerne imot tips.