Jafro & Skadefro Kvartett

Det første bandet jeg var med het Jafro & Skadefro Kvartett. Vi er nok dessverre oppløst for tiden, og det er veldig uvisst om vi vil få gleden av å spille sammen igjen. Bandets karriere var preget av korte og meget hektiske øvingsperioder, siden vi allerede da bodde meget langt fra hverandre.
Fortsett å lese Jafro & Skadefro Kvartett

Del ...
  •  
  •  
  •  
  •  

Ripping av Copy Control-CD-er, og andre avspillingssperrete plater

I det siste har det blitt populært blant musikkprodusenter å legge til diverse avspillingsbeskyttelser på CD-er, slik at disse ikke så lett kan rippes til harddisken. Det er likevel ikke forbudt å verken rippe eller gi bort kopier til venner/kjente, så dette er en stor uting for CD-forbrukerne. Men med EAC kan man heldigvis rippe slike CD-er ganske lett likevel. Denne guiden forutsetter at du har fulgt min første guide, CD-Ripping med Exact Audio Copy 0.95 prebeta5, med ogg-plugin (under) til punkt å prikke.
Fortsett å lese Ripping av Copy Control-CD-er, og andre avspillingssperrete plater

Del ...
  •  
  •  
  •  
  •